VARFÖR EKOLOGISKT BRÖD?

Att äta ekologiskt innebär inte en uppoffring. Ekologiska livsmedel är oftast småskaligt producerade och de råvaror som används håller absolut högsta kvalitet. 

Den ekologiskt odlade brödsäden håller i många avseenden en väsentligt högre kvalitet än konventionell brödsäd. Den ekologiske bonden låter naturen styra den avkastning jorden ger. Han gödslar med naturlig gödsel och låter säden växa i sin naturliga takt.

Eftersom jorden inte stressas att producera fler skördar än vad naturen medger, hinner den växande säden ta upp mer mineraler och näringsämnen ur jorden. Den långsamma tillväxten gör att också att smakämnen hinner utvecklas på ett bättre sätt.

Debatt om nyttan med ekologisk odling

Konventionellt odlat vete har nästan dubbelt så stor skörd som ekologisk, säger Stefan Wirsenius, docent vid Chalmers i Göteborg. Anledningen till att ekologisk odling är sämre för klimatet än konventionell är att skördarna per hektar är mycket lägre, och därför kräver mycket större markareal. Denna arealskillnad innebär således en mycket stor klimatpåverkan till nackdel för ekologisk odling, då den indirekt leder till stora koldioxidutsläpp från avskogning.

Dessa slutsatser har naturligtvis relevans i ett globalt perspektiv, men knappast i Sverige. Av vår totala landyta (40.800.000 hektar)  är 69% täckt av skog. Av den årliga tillväxten avverkas c:a 70%.

Det odlas  spannmål på 996.000 hektar (2018) och det finns (2018) drygt 700.000 hektar odlingsbar mark mark som inte odlas. Den odlade arealen i Sverige har minskat varje år sedan 2013. Någon direkt risk för avskogning kan man således inte tala om

Vi på Green Bakery är övertygade om att det bästa du kan göra som svensk konsument är att köpa livsmedel som är just från Sverige, och då gärna ekologiska!


Att baka med ekologiska råvaror och helt  utan tillsatser ställer höga krav på kunskap om råvarorna och de faktorer som påverkar kvalitén på det färdiga brödet.

Det finns inga genvägar i form av processade bakhjälpmedel, konsistensgivare, smakförstärkare eller andra konstigheter. Form och storlek på bröden kan variera beroende på styrkan i mjölet; på lufttryck, luftfuktighet och temperatur i bageriet och på en rad andra faktorer.

Vi vill såklart att du ska känna igen våra olika bröd på både utseende och smak, och därför arbetar vi varje dag med att anpassa vårt hantverk efter de förutsättningar som gäller för stunden.


Website by SKV Management Services. 2017